VRL:n alaiset rotuyhdistykset

Ratsuponi

Virtuaalinen Ratsuponiyhdistys on perustettu vuonna 2003 tuomaan yhteen ratsuponikasvattajia ja järjestämään toimintaa rodun ympärille.

Shetlanninponi

Virtuaalinen Shetlanninponiyhdistys VSY on 2000-luvun alkupuolella käyttöönotettu yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea shetlanninponikasvattajia.

Hollanninpuoliverinen

VHPY on kokoontumispaikka sekä kasvattajille että muille hollanninpuoliverisistä kiinnostuneille. Yhdistyksen toimintaan kuuluu laatuarvostelun ylläpitäminen, kasvattajapalkintojen jakaminen sekä kasvattajien ja jalostukseen käytössä olevien hevosten listaaminen.
Virtuaalinen Hannoveryhdistys on perustettu tarjoamaan tietoa ja toimintaa kaikille rodusta kiinnostuneille virtuaaliharrastajille. Yhdistyksen päämääränä onkin lisätä tietoisuutta hannovereista ja innostaa uusia kasvattajia rodun pariin.