Näyttelyiden järjestäminen

Näyttelyn järjestäminen
Näyttelyn ajankohta
 • Näyttelyt tulee ilmoittaa kalenteriin vähintään neljä vuorokautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää (VIP).
 • Viimeisen ilmoittautumispäivän ja näyttelypäivän välissä tulee olla vähintään viikko (esim. VIP 01.01.2013 ja NP 07.01.2013).
 • Näyttelyt voi järjestää kuluvalle tai enintään seuraavalle kalenterikuukaudelle (esim. elokuussa voi anoa näyttelyn enintään syyskuun viimeiselle päivälle).
 • Viimeistä ilmoittautumispäivää ei saa rajata tiettyyn kellonaikaan. Päivän vaihtuminen lasketaan Suomen aikavyöhykkeen mukaan.
Näyttelyiden järjestyspaikka
 • Samalla tallilla voi järjestää vain yhdet saman jaoksen näyttelyt samana päivänä riippumatta vastuuhenkilöstä.
 • Järjestäjällä voi olla avoinna vain yksi näyttely per jaos, ellei jaoksen säännöissä anneta poikkeusta.
 • Järjestyspaikan tulee olla VRL:n rekisterissä.
Näyttelykutsun pakollinen sisältö
 • Näyttelyn järjestyspaikka (rekisteröity talli tai kilpailukeskus)
 • Näyttelypäivä sekä viimeinen ilmoittautumispäivä (myös vuosiluku!)
 • Vastuuhenkilön nimi, VRL-tunnus sekä sähköpostiosoite
 • Osallistumisrajoitukset, luokat ja tuomarit
 • Osallistumisohjeet
 • Osallistujalista
Osallistumisvaatimukset ja rajaukset
Yleiset rajaukset
 • Osallistujia ei saa ottaa ennen kuin näyttelyt ovat hyväksytty kalenteriin
 • VRL-tunnus on pakollinen jokaisella osallistujalla.
 • Jokainen voi ilmoittaa näyttelyihin vain itsensä!
 • Yksi hevonen voi osallistua vain kerran yhteen luokkaan
Jaoskohtaiset rajaukset
Jaos Sallittu luokkamäärä / kisa Sallittu ratsukkomäärä / luokka Sallittu lähtömäärä / hevonen / kisa
NJ1 - 1512 - 201
VSN1 - 1530 - 1001 - 2

Jaosten säännöt voivat sallia näistä poikkeuksia.

Jaoskohtaiset säännöt

Muistathan tarkastaa loput jaoskohtaiset säännöt jaosten omilta sivuilta!

Tulokset ja tuomarointi
Tulosten tuottaminen
 • Osallistujien poisjättäminen luokasta, johon he mahtuisivat ja ovat ajoissa (ja oikein) ilmoittautuneet, on vilpillistä toimintaa.
 • Näyttelyissä saa käyttää vain jaoksen hyväksymiä tuomareita. Tarkastathan ajantasaisen listan jaoksen sivuilta!
 • Kilpailunjärjestäjä saa osallistujia lisätessään hylätä luokasta hevoset, joiden sivut eivät toimi tai joilta puuttuu kuva tms. vaadittu tieto.
 • Osallistujat tulee linkittää kutsusivulle ennen tuomaroinnin aloittamista.
 • Tuomarointi tulee tehdä täysin puolueettomasti. Tuomarit eivät tuomaroi omia hevosiaan.
 • Kilpailun järjestäjä on vastuussa tuomarien valinnasta ja kutsumisesta, ja tulosten pyytämisestä tuomareilta.
Tulosten ilmoittaminen
 • Tulokset tulee lähettää BIS-listalle ohjeen mukaan neljän viikon kuluessa kilpailupäivästä.
 • Myöhässä olevista tuloksista aiheutuu jaoksen määräämä sanktio!
Tulosten arkistointi
 • Suosittelemme tulossivun säilyttämistä internetissä vähintään kaksi (2) kuukautta kilpailupäivästä.