Tiedotukset

Tervetuloa uudet jaokset, yhdistykset ja työntekijät! - 16.03.2021 14:29

Toivotamme uudet jaokset, yhdistykset ja rekisterityöntekijät tervetulleeksi uuden VRL:n alle!

- Jaosten, yhdistysten ynnä muiden vapaamuotoiset hakemukset tulee osoittaa tukeen tai virtuaalinenratsastajainliitto@gmail.com. Hakemuksesta tulee ilmetä vähintään sivujen toimiva osoite, kertomus toiminnasta, ylläpitäjä VRL-tunnuksineen sekä yhteystiedot. Pyydämme lisäksi ylläpitäjiä käyttämään jatkossa VRL:n omaa tiedotuskanavaa, koska silloin tärkeistä tiedotteista jää myös tietoa virtuaalimaailman historiaan (ylläpitäjävaihdokset, uudet jaokset, jaosten lopettamiset jne).
- Hevos-, talli- ja kasvattajanimirekistereissä työskentelee vapaaehtoisia, jotka huolehtivat rekisterien sujuvasta toiminnasta ja virheiden korjaamisesta sekä ylläpidon luomien sääntöjen noudattamisesta. Työ koostuu lähinnä tukiviestien pohjalta tehtäviin toimenpiteisiin ja vaatii tekijältään ystävällisiä viestintätaitoja. Perehdytämme työhön, emmekä jätä tulevaisuudessakaan yksin - ylläpito on aina käytettävissä, jos jokin tukipyyntö askarruttaa. Vapaamuotoisen hakemuksen rekisterityöntekijäksi voi lähettää sähköpostitse virtuaalinenratsastajainliitto@gmail.com. Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan VRL-tunnus, yhteystiedot sekä kertomus virtuaalitaustasta.
- Kilpailujaokset rekrytoivat jatkossa kalenterityöntekijät pääsääntöisesti itse. Jos jonkin jaoksen kalenterityöntekijän paikka kiinnostaa, lähesty rohkeasti jaoksen ylläpitäjää esimerkiksi sähköpostitse. Jos jokin kalenteri jää vaille huomiota, voi VRL:n työvoimavastaavat avata oman, erillisen haun kyseiseen kalenteriin.