Painotuslaji: laukat

Rekisteröidyt hevoset

Tammat (51%)
Orit (47%)
Ruunat (2%)

Yhteensä 3973 kpl, joista tammoja 2053 kpl (51%), oreja 1869 kpl (47%) ja ruunia 51 kpl (2%).

Rekisteröintimäärät vuosittain